બોલ મેગ્નેટ

બોલ મેગ્નેટ

બોલ મેગ્નેટ એ નાના ગોળાકાર ચુંબક છે જે વિવિધ ચુંબકીય પદાર્થો જેમ કે નિયોડીમિયમ, ફેરાઈટ અને અલ્નીકોથી બનેલા છે.તેઓ સામાન્ય રીતે શૈક્ષણિક રમકડાં, હસ્તકલા પ્રોજેક્ટ્સ અને ચુંબકીય દાગીના સહિત વિવિધ એપ્લિકેશન્સમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે.અમારું નિયોડીમિયમ અત્યંત મજબૂત છે અને તેમના કદની તુલનામાં નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વજન પકડી શકે છે.તેઓ ડિમેગ્નેટાઇઝેશન માટે પણ પ્રતિરોધક છે અને લાંબી આયુષ્ય ધરાવે છે.
 • કસ્ટમાઇઝ્ડ રેઇન્બો કલર રેર અર્થ નિયોડીમિયમ બકીબોલ્સ

  કસ્ટમાઇઝ્ડ રેઇન્બો કલર રેર અર્થ નિયોડીમિયમ બકીબોલ્સ

  વર્ણન: નિયોડીમિયમ સ્ફિયર મેગ્નેટ/બોલ મેગ્નેટ

  ગ્રેડ: N35-N52(M,H,SH,UH,EH,AH)

  આકાર: બોલ, ગોળા, 3mm, 5mm વગેરે.

  કોટિંગ: NiCuNi, Zn, AU, AG, Epoxy વગેરે.

  પેકેજિંગ: કલર બોક્સ, ટીન બોક્સ, પ્લાસ્ટિક બોક્સ વગેરે.

 • ગોલ્ડ નિયોક્યુબ ચાઇનીઝ હોલસેલ્સ બકીબોલ્સ બિલ્ડિંગ રમકડાં

  ગોલ્ડ નિયોક્યુબ ચાઇનીઝ હોલસેલ્સ બકીબોલ્સ બિલ્ડિંગ રમકડાં

  ગોલ્ડ નિયોક્યુબ ચાઇનીઝ હોલસેલ્સ બકીબોલ્સ બિલ્ડિંગ રમકડાં

  બધા ચુંબક સમાન બનાવવામાં આવતા નથી.આ રેર અર્થ મેગ્નેટ નિયોડીમિયમમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે આજે બજારમાં સૌથી મજબૂત કાયમી ચુંબક સામગ્રી છે.નિયોડીમિયમ ચુંબકના ઘણા ઉપયોગો છે, વિવિધ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોથી લઈને અમર્યાદિત સંખ્યામાં વ્યક્તિગત પ્રોજેક્ટ્સ સુધી.

  હોન્સેન મેગ્નેટિક્સ એ નિયોડીમિયમ રેર અર્થ મેગ્નેટ માટે તમારું મેગ્નેટ સ્ત્રોત છે.અમારું સંપૂર્ણ સંગ્રહ તપાસોઅહીં.

  કસ્ટમ કદની જરૂર છે?વોલ્યુમની કિંમત માટે ક્વોટની વિનંતી કરો.
 • ક્રોમ પ્લેટિંગ નિયોક્યુબ નેનો મેગ્નેટ 05 મીમી

  ક્રોમ પ્લેટિંગ નિયોક્યુબ નેનો મેગ્નેટ 05 મીમી

  ક્રોમ પ્લેટિંગ નિયોક્યુબ નેનો મેગ્નેટ 05 મીમી

  બધા ચુંબક સમાન બનાવવામાં આવતા નથી.આ રેર અર્થ મેગ્નેટ નિયોડીમિયમમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે આજે બજારમાં સૌથી મજબૂત કાયમી ચુંબક સામગ્રી છે.નિયોડીમિયમ ચુંબકના ઘણા ઉપયોગો છે, વિવિધ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોથી લઈને અમર્યાદિત સંખ્યામાં વ્યક્તિગત પ્રોજેક્ટ્સ સુધી.

  હોન્સેન મેગ્નેટિક્સ એ નિયોડીમિયમ રેર અર્થ મેગ્નેટ માટે તમારું મેગ્નેટ સ્ત્રોત છે.અમારું સંપૂર્ણ સંગ્રહ તપાસોઅહીં.

  કસ્ટમ કદની જરૂર છે?વોલ્યુમની કિંમત માટે ક્વોટની વિનંતી કરો.
 • 5 મીમી ડાયા સુપર પાવરફુલ બકીબોલ્સ નિયોક્યુબ ડાર્ક બ્લુ

  5 મીમી ડાયા સુપર પાવરફુલ બકીબોલ્સ નિયોક્યુબ ડાર્ક બ્લુ

  5 મીમી ડાયા સુપર પાવરફુલ બકીબોલ્સ નિયોક્યુબ ડાર્ક બ્લુ

  બધા ચુંબક સમાન બનાવવામાં આવતા નથી.આ રેર અર્થ મેગ્નેટ નિયોડીમિયમમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે આજે બજારમાં સૌથી મજબૂત કાયમી ચુંબક સામગ્રી છે.નિયોડીમિયમ ચુંબકના ઘણા ઉપયોગો છે, વિવિધ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોથી લઈને અમર્યાદિત સંખ્યામાં વ્યક્તિગત પ્રોજેક્ટ્સ સુધી.

  હોન્સેન મેગ્નેટિક્સ એ નિયોડીમિયમ રેર અર્થ મેગ્નેટ માટે તમારું મેગ્નેટ સ્ત્રોત છે.અમારું સંપૂર્ણ સંગ્રહ તપાસોઅહીં.

  કસ્ટમ કદની જરૂર છે?વોલ્યુમની કિંમત માટે ક્વોટની વિનંતી કરો.
 • ચાઇના ઉત્પાદક પાસેથી રેડ મેગ્નેટિક બોલ્સ

  ચાઇના ઉત્પાદક પાસેથી રેડ મેગ્નેટિક બોલ્સ

  ચાઇના ઉત્પાદક પાસેથી રેડ મેગ્નેટિક બોલ્સ

  બધા ચુંબક સમાન બનાવવામાં આવતા નથી.આ રેર અર્થ મેગ્નેટ નિયોડીમિયમમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે આજે બજારમાં સૌથી મજબૂત કાયમી ચુંબક સામગ્રી છે.નિયોડીમિયમ ચુંબકના ઘણા ઉપયોગો છે, વિવિધ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોથી લઈને અમર્યાદિત સંખ્યામાં વ્યક્તિગત પ્રોજેક્ટ્સ સુધી.

  હોન્સેન મેગ્નેટિક્સ એ નિયોડીમિયમ રેર અર્થ મેગ્નેટ માટે તમારું મેગ્નેટ સ્ત્રોત છે.અમારું સંપૂર્ણ સંગ્રહ તપાસોઅહીં.

  કસ્ટમ કદની જરૂર છે?વોલ્યુમની કિંમત માટે ક્વોટની વિનંતી કરો.
 • નાના કાળા નિયોડીમિયમ-આયર્ન-બોરોન ચુંબકીય ગોળા

  નાના કાળા નિયોડીમિયમ-આયર્ન-બોરોન ચુંબકીય ગોળા

  નાના કાળા નિયોડીમિયમ-આયર્ન-બોરોન ચુંબકીય ગોળા

  બધા ચુંબક સમાન બનાવવામાં આવતા નથી.આ રેર અર્થ મેગ્નેટ નિયોડીમિયમમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે આજે બજારમાં સૌથી મજબૂત કાયમી ચુંબક સામગ્રી છે.નિયોડીમિયમ ચુંબકના ઘણા ઉપયોગો છે, વિવિધ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોથી લઈને અમર્યાદિત સંખ્યામાં વ્યક્તિગત પ્રોજેક્ટ્સ સુધી.

  હોન્સેન મેગ્નેટિક્સ એ નિયોડીમિયમ રેર અર્થ મેગ્નેટ માટે તમારું મેગ્નેટ સ્ત્રોત છે.અમારું સંપૂર્ણ સંગ્રહ તપાસોઅહીં.

  કસ્ટમ કદની જરૂર છે?વોલ્યુમની કિંમત માટે ક્વોટની વિનંતી કરો.
 • સ્ટાન્ડર્ડ બકીબોલ્સ સેટ 5 મીમી નિયો સ્ફિયર આછા વાદળી

  સ્ટાન્ડર્ડ બકીબોલ્સ સેટ 5 મીમી નિયો સ્ફિયર આછા વાદળી

  સ્ટાન્ડર્ડ બકીબોલ્સ સેટ 5 મીમી નિયો સ્ફિયર આછા વાદળી

  બધા ચુંબક સમાન બનાવવામાં આવતા નથી.આ રેર અર્થ મેગ્નેટ નિયોડીમિયમમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે આજે બજારમાં સૌથી મજબૂત કાયમી ચુંબક સામગ્રી છે.નિયોડીમિયમ ચુંબકના ઘણા ઉપયોગો છે, વિવિધ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોથી લઈને અમર્યાદિત સંખ્યામાં વ્યક્તિગત પ્રોજેક્ટ્સ સુધી.

  હોન્સેન મેગ્નેટિક્સ એ નિયોડીમિયમ રેર અર્થ મેગ્નેટ માટે તમારું મેગ્નેટ સ્ત્રોત છે.અમારું સંપૂર્ણ સંગ્રહ તપાસોઅહીં.

  કસ્ટમ કદની જરૂર છે?વોલ્યુમની કિંમત માટે ક્વોટની વિનંતી કરો.
 • NeoCubix NeoClicks Neocube Magnet Spheres પઝલ ટોય

  NeoCubix NeoClicks Neocube Magnet Spheres પઝલ ટોય

  NeoCubix NeoClicks Neocube Magnet Spheres પઝલ ટોય

  બધા ચુંબક સમાન બનાવવામાં આવતા નથી.આ રેર અર્થ મેગ્નેટ નિયોડીમિયમમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે આજે બજારમાં સૌથી મજબૂત કાયમી ચુંબક સામગ્રી છે.નિયોડીમિયમ ચુંબકના ઘણા ઉપયોગો છે, વિવિધ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોથી લઈને અમર્યાદિત સંખ્યામાં વ્યક્તિગત પ્રોજેક્ટ્સ સુધી.

  હોન્સેન મેગ્નેટિક્સ એ નિયોડીમિયમ રેર અર્થ મેગ્નેટ માટે તમારું મેગ્નેટ સ્ત્રોત છે.અમારું સંપૂર્ણ સંગ્રહ તપાસોઅહીં.

  કસ્ટમ કદની જરૂર છે?વોલ્યુમની કિંમત માટે ક્વોટની વિનંતી કરો.
 • મજબૂત NdFeB સ્ફિયર મેગ્નેટ

  મજબૂત NdFeB સ્ફિયર મેગ્નેટ

  વર્ણન: નિયોડીમિયમ સ્ફિયર મેગ્નેટ/બોલ મેગ્નેટ

  ગ્રેડ: N35-N52(M,H,SH,UH,EH,AH)

  આકાર: બોલ, ગોળા, 3mm, 5mm વગેરે.

  કોટિંગ: NiCuNi, Zn, AU, AG, Epoxy વગેરે.

  પેકેજિંગ: કલર બોક્સ, ટીન બોક્સ, પ્લાસ્ટિક બોક્સ વગેરે.